Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

prezesowa
1764 e8f7
Reposted fromslodziak slodziak
prezesowa
1754 a9e2
Reposted fromslodziak slodziak
prezesowa
5497 2f40 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaslodziak slodziak
prezesowa
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viaslodziak slodziak
prezesowa
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa
Udanego tygodnia!  👍  i pozytywnego nastawienia  💪  
Reposted fromreksi0 reksi0 viaskatrix skatrix
prezesowa
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaslodziak slodziak
prezesowa
prezesowa
8861 6797 500
Reposted fromslodziak slodziak
prezesowa
prezesowa
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa

June 19 2015

prezesowa
8238 1303
Reposted fromlittlefool littlefool viaslodziak slodziak
prezesowa
Nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie. 
— żulczyk
prezesowa
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
prezesowa
Reposted fromtowo85 towo85 viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa
4464 6745
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
prezesowa
7427 005b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl